Admitere si taxe

Admitere si taxe

Documente pentru inscriere

  • fişa medicală a copilului pentru a fi completată şi parafată de către medicul pediatru (vaccinări, tratamente speciale, alergii etc.);
  • rezultatele analizelor: examen coproparazitologic, exudat faringian și nazal;
  • avizul epidemiologic – apt pentru a intra în colectivitate (Cel mult 10 zile înainte de intrarea în colectivitate);
  • contract educaţional în două exemplare (se va completa în momentul înscrierii în funcţie de opţiunile solicitate)
  • regulament de ordine interioară;
  • copie după certificatul de naştere al copilului;
  • copie după actele de identitate ale părinţilor;
  • fişă de preluare a copilului.